Begeleiding op school


BEGELEIDING LEERLINGEN 

 

VOOR WIE?
Kinderen van 4-12 jaar die jou opvallen!

Het kind heeft een uitdaging op het gebied van:
- gedrag: storend gedrag naar andere kinderen, weerstand om naar school te gaan, boosheid, terug getrokken gedrag, bewegingsonrust. 
- werkhouding: concentratie en focus, vaak naar de wc gaan tijdens de les. 
- motoriek: moeite met een bal vangen, moeite met het evenwicht, loopt aarzelend de trap op, stoot zich vaak of gooit iets om. 
- zelfvertrouwen: laag zelfbeeld, faalangst.
- lezen: langzaam lezen, woorden overslaan, op een andere regel beginnen. 
- spelling: de spellingregels toepassen lukt niet
- schrijven: spiegelen van cijfers en letters, moeite met tussen de lijntjes schrijven, slordig schrijven. 
- automatiseren: de rekentafels beklijven niet, sommen tot 20 zijn niet geautomatiseerd
- rekenen: het kind haalt + en - door elkaar, begint achteraan bij de som, begrippen als links en rechts door elkaar halen. 

Je vraagt je misschien af:

- Wat heeft hij/zij nodig?
- Is hij / zij wel toe aan groep 3?
- Hoe krijg ik dit kind meer betrokken?
- Heeft hij / zij misschien dyslexie?
- Waarom begint het kind niet aan zijn taak?

Psychomotorische kindercoaching is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kernvisiecoaching is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 

WORKSHOPS

Voor leerkrachten, RT-ers, onderwijsondersteuners, IB-ers & directie 
In de vorm van een presentatie of workshop:

* WORKSHOP 1 - 1 uur
"Kernvisie Methode" voor leerkrachten van kinderen met een visuele leerstijl. Leer wat de visuele leerstijl inhoudt en wat dit kind nodig heeft. 

* WORKSHOP 2 - 1 uur
"Waarom bewegend leren?" Voor leerkrachten en onderwijsondersteuners van groep 1 t/m 8.
Waarom zou je bewegend leren toepassen in de klas? Je krijgt ideeën die je morgen gelijk kunt toepassen in jouw groep. 


*  
WORKSHOP 3 - 2 uur 
"Bewust bewegen in de onderbouw" Voor leerkrachten en onderwijsondersteuners van groep 1 t/m 4.
Waarom is bewegend leren essentieel?  Hoe kunnen we dit zelf toepassen in onze dagelijkse praktijk? 

 


vraag vrijblijvend informatie & offerte aan