Begeleiding op school


BEGELEIDING LEERLINGEN 

 

VOOR WIE?
Kinderen van 4-12 jaar die jou opvallen!

Het kind heeft een uitdaging op het gebied van:
- gedrag: storend gedrag naar andere kinderen, weerstand om naar school te gaan, boosheid, terug getrokken gedrag, bewegingsonrust. 

- werkhouding: concentratie en focus, vaak naar de wc gaan tijdens de les. 

- motoriek: moeite met een bal vangen, moeite met het evenwicht, loopt aarzelend de trap op, stoot zich vaak of gooit iets om. 

- zelfvertrouwen: laag zelfbeeld, faalangst.

- lezen: langzaam lezen, woorden overslaan, op een andere regel beginnen. 

- spelling: de spellingregels toepassen lukt niet

- schrijven: spiegelen van cijfers en letters, moeite met tussen de lijntjes schrijven, slordig schrijven. 

- automatiseren: de rekentafels beklijven niet, sommen tot 20 zijn niet geautomatiseerd. 


- rekenen: het kind haalt + en - door elkaar, begint achteraan bij de som, begrippen als links en rechts door elkaar halen,het kind zegt een getal andersom zoals 91 in plaats van 19.

 

Je vraagt je misschien af:

- Wat heeft hij/zij nodig?
- Is hij / zij wel toe aan groep 3?
- Hoe krijg ik dit kind meer betrokken?
- Heeft hij / zij misschien dyslexie?
- Waarom begint het kind niet aan zijn taak?

Psychomotorische kindercoaching is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kernvisiecoaching is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 

SCREENING LEERLINGEN 

KLEUTERSCREENING
De kleuterscreening kan gedaan worden wanneer er getwijfeld wordt of een kind door moet naar groep 3. 
Daarnaast is de screening zinvol bij kleuterverlengers. Het geeft inzicht wat het kind nodig heeft om het derde kleuterjaar zinvol in te zetten . 

De screening omvat de onderdelen:
- Het volgen van de ogen
- De primaire reflexen
- De symmetrische & lateralisatie fase
- Balans en evenwicht

Periode van afname:
In de periode van september - februari kan een start screening plaatsvinden. 
In de periode van mei - juli kan de eind screening plaatsvinden.
In de periode van april-mei kan een screening afgenomen worden bij kleuters waarvan getwijfeld wordt of ze door kunnen naar groep 3. 

Na de startscreening volgt een advies voor activiteiten die gedaan kunnen worden met de kleuter om het kind spelenderwijs verder te helpen in zijn ontwikkeling. 
De eindscreening laat zien of het kind gegroeid is en waar het nog verder mag in ontwikkelen. WORKSHOPS

Voor leerkrachten, RT-ers, onderwijsondersteuners, IB-ers & directie 
In de vorm van een presentatie of workshop.

* WORKSHOP 1 
"Bewust Bewegen in de kinderopvang, peuterspeelzaal en kleutergroep" 

Geschikt voor leidsters van de kinderopvang, peuterspeelzaal en kleutergroep.

We zoemen in op het jonge kind. Je krijgt inzicht welke bewuste bewegingen je op kunt nemen in jouw dagindeling. 
Laat jouw kinderen een rijp zenuwstelsel ontwikkelen, zodat ze rijp worden voor het schoolse leren op de basisschool. 

 

*  WORKSHOP 2
"Bewust Bewegen in de onderbouw"
Voor IB-ers, directie, leerkrachten en onderwijsondersteuners van groep 1 t/m 4. 

We zoemen in op het jonge kind. Je krijgt inzicht welke bewuste bewegingen je op kunt nemen in jouw lesaanbod. 

Laat jouw kinderen starten met een rijp zenuwstelsel voordat ze gaan leren lezen, schrijven en rekenen!
Kom erachter wat wellicht de reden is waarom dat ene kind niet tot lezen komt .......en hoe je het kan helpen!

 

 


vraag vrijblijvend informatie & offerte aan