auditieve ontwikkeling


Om tot schoolse vaardigheden te komen is het nodig om eerst de leervoorwaarden goed ontwikkeld te hebben.
Eén van de leervoorwaarden is het auditieve waarnemen.

Het auditieve waarnemen betekent het kunnen horen en luisteren.
Kun je de verschillen horen in hard en zacht?
Kun je de verschillen en overeenkomsten horen in klanken?
Voordat een kind leert lezen moet hij weten uit welke klanken een woord bestaat. Maar ook waar die klanken staan in het woord: voor, in het midden of achteraan?

Om een taak te kunnen onthouden of naar een instructie in de klas te luisteren en te begrijpen heb je een auditief geheugen nodig. 

Kan je kind een liedje onthouden? Een ritme na klappen? Het spelletje ‘ik ga op reis en ik neem mee’ spelen? Allemaal belangrijk om tot de schoolse vaardigheden te kunnen komen. 

signalen 

Wanneer de auditieve ontwikkeling nog niet optimaal is kan dit o.a de volgende moeilijkheden geven in de klas:
- opdrachten missen
- een taak niet (goed) uitvoeren
- concentratie moeilijkheden 
- clownesk gedrag
- lezen komt niet op gang
- begrijpend lezen en luisteren lukt niet