Een psychomotorisch kindercoach helpt een kind op weg die uit balans is. 


Een psychomotorisch kindercoach kijkt naar het hele kind. Naar meerdere factoren die kunnen meespelen wanneer iets moeilijk of niet vanzelf gaat. Wanneer leren op school niet vanzelf gaat of wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit vragen we ons af; wat zit hier dan onder? Wat is de reden hiervan?
Door middel van de intake & screening worden gezocht naar mogelijke oorzaken en maken we een plan van aanpak.

Een jong kind leert door al zijn zintuigen te gebruiken, door spelen en bewegen. Soms gaat een kind te snel door een ontwikkelingsfase heen. Of wordt er een fase in de ontwikkeling overgeslagen. Dit kan later voor een belemmering zorgen bij het ‘schoolse’ leren of in gedrag. Wanneer duidelijk is waar het kind zich nog in mag en verder kan ontwikkelen maak ik een plan. Ik deel dit met jullie als ouders. Tijdens de sessies gaan we hiermee aan de slag. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen. Thuis gaat het kind met u aan de slag met de thuisopdrachten. Door iedere dag zo’n 15 minuten te oefenen, spelenderwijs, kan het kind weer gaan groeien. Plezier staat voor op! Want een betrokken kind dat plezier heeft leert en ontwikkelt. 

                   INTAKE & SCREENING

Telefonisch contact
We hebben telefonisch contact of plannen een Google meet in. Klikt het en wilt u een afspraak maken? Dan stuur ik een uitgebreide vragenlijst via de mail. Deze is belangrijk om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag.


Invullen intakeformulier en retour
U gaat daarbij akkoord met de algemene voorwaarden


Kennismaking & screening
Deze eerste sessie nemen we tijd voor kennismaking en de screening. Ik test of er nog actieve reflexen zijn, hoe het beweegpatroon en de balans is en doe een visuele screening.  Desgewenst kan de screening voor de leerstijl meegenomen worden. Het werken met de kernvisie methode kan zo nodig in het plan worden opgenomen. 


Verslag en gesprek
Nadat we de intake & screening hebben gedaan maak ik een screeningsverslag. Ongeveer een week na de screening ontvangt u dit verslag. Hierin staan mijn bevindingen, advies en voorgestelde (werk)doelen. Gezamenlijk kijken we of deze passend zijn bij de hulpvraag en gaan we aan de slag.

 

HET TRAJECT

Ieder kind is anders.
Daarom is ieder traject uniek en vraagt dit maatwerk.

Gemiddeld heeft een kind 8 á 10 sessies nodig. 
Vaak is er al resultaat te zien na een paar sessies. 
Uiteraard hangt dit samen met de hulpvraag en hoe intensief er thuis geoefend wordt met de thuisopdrachten. 

Tussen de sessies zit ongeveer 3 weken tijd.
Deze tijd is nodig om thuis te kunnen oefenen.
Bovendien kost het tijd om te groeien en te ontwikkelen. 


Het is mogelijk om bij de sessies aanwezig te zijn. Soms is het beter om 1 op 1 te werken met een kind. Dan bent u de laatste 10 minuten van een sessie aanwezig.
Zo kunt u zien waar we mee bezig zijn en krijgt u informatie over de thuisopdrachten. 

Na ongeveer 5 begeleidingsmomenten plannen we een tussenevaluatie in waarin we kijken naar de voortgang van de doelen. Vanuit daar kijken we gezamenlijk of en op welke manier de begeleiding zal worden voortgezet.